Bufet ZAZ Smaczek

Warsztaty rehabilitacyjne:

  1. Warsztaty terapeutyczne których tematyką są: komunikacja interpersonalna, trening zachowań asertywnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny, radzenie sobie ze stresem, motywacja do aktywności społecznej i zawodowej, profilaktyka uzależnień, zdrowy styl życia, nauka umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy i poruszania się na rynku pracy, nauka pełnienia ról społecznych oraz planowania życia, autoprezentacja, uświadomienie konieczności ciągłego kształcenia, Zajęcia prowadzone są za pomocą: wykładów, ćwiczeń praktycznych (gry, zajęcia relaksacyjne), testy, filmy edukacja, praca w grupach (wymiana doświadczeń, dyskusja, rozwiązywanie problemów).
  2. Grupy wsparcia realizowane poprzez naukę samoakceptacji, świadczenia pomocy, współżycia społecznego oraz wymianę doświadczeń
  3. Warsztaty edukacyjne (uzupełnianie deficytów edukacyjnych, obywatelskich, etyka, rozwój biologiczny i duchowy człowieka, przemiany ekonomiczno-gospodarcze w kraju i na świecie).
  4. Warsztaty fizjoterapeutyczne ( indywidualne i grupowe)- utrzymanie sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania pracy.