Bufet ZAZ Smaczek

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie jest pierwszym tego typu podmiotem w Kielcach oraz powiecie kieleckim. Pracownicy ZAZ uzyskują wsparcie w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki utworzeniu i działalności zakładu możliwe jest nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowej osób niepełnosprawnych ale i rozwój kontaktów interpersonalnych, a także rozwój kariery zawodowej trudno dostępnej dla beneficjentów ZAZ.

 

Zakład Aktywności Zawodowej ma również wpływ na:

- zmianę postawy rodziny osób niepełnosprawnych (zaczynają postrzegać osoby niepełnosprawne jako samodzielne, zdolne do pracy, zarobkowania);

- sytuację społeczno-ekonomiczną w regionie (inwestycja w kapitał ludzki pozytywnie przerodzi się na wyniki ekonomiczne regionu);

- zmianę sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych przez pracodawców i społeczność lokalną.