Bufet ZAZ Smaczek

 

Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Olszewskiego 21
25-663 Kielce

Tel./Fax +48 (41) 27 87 238

NIP 959-195-22-62