Bufet ZAZ Smaczek

Działalność gospodarcza Zakładu Aktywności Zawodowej  i wykonywane w nim prace dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem:


- możliwości samodzielnego przychodzenia do pracy/powrotów do miejsca zamieszkania
- orientacji przestrzennej w ZAZ (zdolność do samodzielnego poruszania się po poszczególnych pomieszczeniach)
- orientacji czasowej (godziny rozpoczęcia/ zakończ pracy, przerwy)
- wyuczenia konkretnych czynności


Wymiary etatów pracy dostosowane są do wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z dnia 24 lipca 2012 r., Poz. 850) oraz predyspozycji psychofizycznej beneficjentów ZAZ. Poszczególne grupy pracują pod nadzorem trenerów pracy.