Opublikowano: 24.01.2022

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POWR/UJK/SNR/2022/BK z dnia 05.01.2022 do godziny 9:00 wpłynęły cztery oferty. Na podstawie kryteriów oceny ofert zamieszczonym w zapytaniu ofertowym zostały wybrane oferty z największa ilością punktów z poszczególnych Zadań.  W celu podpisania umowy skontaktujemy się z wybranymi Wykonawcami. Lista Wykonawców w załączeniu.

 

Załączniki: