Opublikowano: 19.01.2022

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" ogłasza postępowanie dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansa na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego". Szczegóły dotyczące zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki: