Opublikowano: 05.01.2022

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" ogłasza postępowanie dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych ,,Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami". Szczegóły dotyczące zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki: