Opublikowano: 27.12.2021

Na ogłoszone zapytanie ofertowe nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z brakiem rozstrzygnięcia - zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone.