Opublikowano: 20.12.2021

AKTUALIZACJA z dnia  20.12.2021r. do ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPO/HOSTEL/SNR/2021 dn. 16.12.2021r. dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu: ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

 

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" wprowadziło aktualizację załącznika 1c Formularz asortymentowo-cenowy do zadania 3: Dostawa warzyw i owoców oraz załącznika 1e Formularz asortymentowo-cenowy do zadania 5: Dostawa napojów.

W związku z aktualizacją został wydłużony w zapytaniu ofertowym  termin składania ofert do 29.12.2021 r.

Załączniki: