Opublikowano: 16.12.2021

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" ogłasza postępowanie dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansa na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego". Szczegóły dotyczące zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

Aktualizacja zapytania ofertowego. Więcej informacji.