Opublikowano: 12.02.2021

Wyniki postępowania do:

Zapytania ofertowego nr 1/RPO/PAR1/SNR/2021 z dnia 02.02.2021r. dotyczące wyboru osoby prowadzącej:konsultacje Psychologa w ramach projektu
„Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego”.

Załączniki: