Opublikowano: 06.11.2020

Wyniki postępowania do

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 3/TER/SNR/20/BK z dnia 19.10.2020 r.

dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowych prac termomodernizacyjnych budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, modernizacją kotłowni, wymianą okien i drzwi wewnętrznych oraz modernizacją oświetlenia w ramach projektu nr ramach projektu: „Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.

 

Załączniki: