Opublikowano: 05.06.2019

Wyniki ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEPROWADZONEGO W RAMACH BAZY KONKURENCYJNOŚCI
nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r. dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: technolog robót wykończeniowych, warsztat brukarski,  warsztat gastronomiczno-kulinarny w ramach projektu: ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS  w Kostkach Dużych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

wyniki postęowania nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK