Opublikowano: 21.05.2019

3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r

W związku z podjętymi czynnościami wyjaśniającymi sprawę Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” postanawia wydłużyć termin ogłoszenia wyników postępowania zapytania ofertowego nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów  na warsztaty: technolog robót wykończeniowych, warsztat brukarski, warsztat gastronomiczno-kulinarny w ramach projektu: ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych” do dnia 31.05.2019 r.