Opublikowano: 07.05.2019

W związku z podjęciem decyzji o konieczności rozpatrzenia sprawy oraz zachowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” postanawia wydłużyć termin ogłoszenia wyników postępowania zapytania ofertowego nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów  na warsztaty: technolog robót wykończeniowych, warsztat brukarski, warsztat gastronomiczno-kulinarny w ramach projektu: ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych” do dnia 21.05.2019 r.