Opublikowano: 15.04.2019

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” zaprasza do składania ofert w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO  nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: technolog robót wykończeniowych, warsztat brukarski,  warsztat gastronomiczno-kulinarny w ramach projektu: ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych”.

 

Zapytanie ofertowe - treść

Załącznik 1a Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 1

Załącznik 1b Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 2

Załącznik 1c Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 3

Załącznik 1d Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 4

Załącznik 1e Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 5

Załącznik 1f Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 6

Załącznik 1g Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 7

Załącznik 1h Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 8

Załącznik 1i Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 9

Załącznik 1j Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania10

Załącznik 2- Formularz ofertowy

Załącznik 3 -Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4 -Wzór umowy