Opublikowano: 05.03.2019

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty cenowej zapytania ofertowego w ramach bazy konkurencyjności nr 2/CIS/SNR/2019/L/BK
z dnia 20.02.2019 roku ogłoszonego  w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą  na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

Załącznik:

Wyniki - sukcesywne dostarczanie pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.