Opublikowano: 20.02.2019

Zaproszenie  złożenia oferty cenowej nr 2/CIS/SNR/2019/L/BK

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 2/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 20.02.2019 r.

dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich w ramach projektu:

,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych”

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - treść

Załącznik 1 – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Załącznik 2 - Formularz ofertowy

Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4 - Wzór umowy