Opublikowano: 19.02.2019

nr 1/CIS/SNR/2019/L/BK

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty cenowej zapytania ofertowego w ramach bazy konkurencyjności nr 1/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 07.02.2019 ogłoszonego  w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą 
na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

Załączniki:

Baza konkurencyjności