Opublikowano: 01.02.2019

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/CIS/SNR/2019/L z dnia 23.01.2019 roku w sprawie wyboru doradcy zawodowego w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą  na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

Wyniki