Opublikowano: 21.06.2017

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 5/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 09.06.2017 roku

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 5/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 09.06.2017 roku  dotyczące wyboru  osoby świadczącej usługi transportowe w projekcie „Pewny Start z Wolną Strefą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

Wyniki