Opublikowano: 21.06.2017

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 2/Kluby/SNR/2017 z dnia 21.06.2017 r.

dotyczące wyboru trenera kompetencji matematyczno - technicznych  w ramach projektu

Pewny Start z Wolną Strefą ‘’

 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Wyniki