Opublikowano: 09.06.2017

5/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 09.06.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

dotyczące wyboru wstępnej oferty cenowej na usługi  transportu 240 uczestników projektu do Warszawy i Wrocławia w projekcie „Pewny Start z Wolną Strefą"