ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ STOWARZYSZENIA NADZIEJA RODZINIE.

 

Tak jak w poprzednich latach podatnicy nie muszą wpłacać 1% należnego podatku na konto wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy, że prawidłowo wypełnią PIT a pieniądze dla OPP przekaże Urząd Skarbowy.

Podatnicy wypełniający PIT-37 w części I w polu nr 131 wpisują numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chcą przekazać 1% należnego podatku. Następnie w polu nr 132 wpisują kwotę nie większą niż 1% kwoty znajdującej się w polu nr 126. Kwota w polu 132 musi być zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół (jeśli kwota w polu 126 wyniesie np. 2129zł to 1% od niej stanowi 21,29 zł, po zaokrągleniu, 1% podatku należnego opiewać będzie kwotą 21,20 zł). Ponadto w części J formularza podatnik może zamieścić dodatkowe informacje uzupełniające. Sposób wypełnienia części I oraz J PIT-37 obrazuje poniższy przykład.

 

 

Podatnicy rozliczający się na drukach PIT-36 oraz PIT-28 przekazują 1% w sposób niemal identyczny, zmieniają się jedynie numery wypełnianych pól.

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe naszych działań na rzecz osób potrzebujących pomocy.