„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Chmielnik”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Tytuł projektu

„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Chmielnik"

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od marca 2010 do września 2010

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcia Obywatelskiego „Jacy-Tacy”

Szczegółowe informacje

Małgorzata Erlich-Smurzyńska
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
tel. 041/ 366 94 01
e-mail: m.erlich@nadziejarodzinie.org.pl
www.nadziejarodzinie.org.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/