„MAMY do pracy!”
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Tytuł projektu

„MAMY do pracy!”

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od 01.06.2010 r. do 31.12.2011 r.

Szczegółowe informacje

Luiza Bolechowska
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
tel. (41) 366 94 04
e-mail: l.bolechowska@nadziejarodzinie.org.pl
www.nadziejarodzinie.org.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/