Projekt „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) w gminie Pińczów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą PińczówTytuł projektu

„Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) w gminie Pińczów”

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od października 2011 do kwietnia 2012

Szczegółowe informacje

Agnieszka Kowalczyk
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
tel. 041/ 366 94 04
e-mail: a.kowalczyk@nadziejarodzinie.org.pl
nadziejarodzinie.org.pl


Projekt realizowany na podstawie umowy
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego